Samenkomsten

Hoe werkt het tijdens een samenkomst

Iedere zondag komen wij samen om 10:00 uur tot ongeveer 11:45 uur. Zo'n 'samenkomst' houden wij om God te verhogen en te aanbidden en om Hem beter te leren kennen. Wij vinden niet dat elke samenkomst precies dezelfde structuur moet hebben, maar we hebben wel een aantal elementen die terugkomen in onze diensten, zoals bijvoorbeeld muziek en een boodschap.

Wij willen ook met muziek God verhogen en doen dat met een band, in zowel Nederlands- als Engelstalige liederen. De boodschap is praktisch en relevant, waarbij het woord van God in de bijbel steeds het uitgangspunt is.

Baby's, kinderen en jongeren

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen al jong leren wie Jezus is en dat ze deel mogen uitmaken van Zijn koninkrijk. Wij geloven dat ook kinderen de Heilige Geest kunnen ontvangen en daardoor kunnen leren luisteren naar Gods stem. Tijdens de kinderdienst leren kinderen op hun eigen niveau wat ook de volwassenen mogen leren. Kinderen zijn niet te klein om Jezus te mogen volgen. Elke kinderdienst is er de mogelijkheid voor de kinderen om God te ontmoeten. (We hebben als team een training gevolgd van KIMI)

We hebben ongeveer twee keer per maand kinderdienst. De andere zondagen is er in de samenkomst zaal een knutseltafel of een klembord. 
Als er kinderdienst is dan is er ook voor de jongere kinderen crèche.

 

Vriendenmaaltijd

Wij hechten veel waarde aan het ontmoeten van elkaar. Daarom organiseren wij Vriendenmaaltijden, waarbij iedereen voedsel mag meenemen omdat te delen en gezamenlijk een lekkere maaltijd te hebben. Niet alleen voor leden, maar ook -of juist- voor de gasten! Voor de eerstvolgende vriendenmaaltijd kun je in de agenda kijken.