Zending

Wat doen wij aan zending

Christengemeente Shekinah vindt het heel belangrijk bij te dragen aan zending. Dit doet zij door: zendingszondagen te organiseren, zendelingen te ondersteunen en hen uit te nodigen, tot zending te stimuleren en te informeren over zending(s gerelateerde onderwerpen).

De Taakgroep Zending onderhoudt contact met de verschillende zendelingen die door de gemeente ondersteund worden, en coördineert alle activiteiten m.b.t. zending in het algemeen.