Evangelisatie

Lees meer over ons evangelisatie werk

Evangeliseren betekent Gods liefde delen en vertellen dat er een levende God is. Jezus Christus, God's Zoon is gestorven en opgestaan voor onze zonden. Door Hem aan te nemen ontvangen wij vergeving van onze zonden en is de weg vrij om tot God, onze Vader, te gaan. Wij willen dat mensen zich bewust worden van de waarde die zij voor God hebben.

In onze diensten vertellen wij over deze boodschap. Maar evangelisatie gaat veel verder dan onze eigen kerkdeuren!

Evangelisatie door relatie

Evangelisatie is de belangrijkste activiteit waar ieder lid van de gemeente bij betrokken is. Effectieve evangelisatie begint namelijk in relaties, daarom moedigen wij de leden van de gemeente aan om relaties aan te gaan met mensen in hun omgeving.